Syömishäiriöt

Tyytymättömyys omaan kehoon ja syöminen vaikuttavat kaikkien hyvinvointiin ja terveyteen. Suurimmalla osalla ruoka- ja kehosuhde on jossain kohtaa ongelmallinen, vaikka kyse ei olekaan syömishäiriöstä. Vaikka syömishäiriön kriteerit eivät täyttyisikään, voivat ne etenkin pitkittyessään heikentää merkittävästikin elämänlaatua ja hyvinvointia.

Syömishäiriöstä on kyse yleensä viimeistään silloin, kun oireilua esiintyy siinä määrin, että se alkaa joko omissa tai lähiympäristön silmissä näyttää selvästi haitata esim. arkista elämää, toimintakykyä, sosiaalisia suhteita tai fyysistä terveyttä.

Usein syömishäiriön taustalla on muutakin kuin tyytymättömyys omaan kehoon. Oireilla on sairastuneelle usein jokin tarkoitus. Syömiseen tai omaan kehoon liittyvä oireilu ei koskaan ole täysin haitatonta. Syömiseen tai omaan kehoon liittyvä oireilu ei koskaan ole täysin haitatonta. Harmittomaltakin tuntuva oireilu voi elämän kriisitilanteessa tarjota epäterveen selviytymiskeinon.


Syömishäiriöitä ovat

• anoreksia (laihuushäiriö) ja epätyypillinen anoreksia
• bulimia (ahmimishäiriö) ja epätyypillinen bulimia
• BED (binge eating disorder, ahmintahäiriö)
• määrittämätön syömishäiriö (EDNOS, eating disorder not otherwise specified)


Syömishäiriön tunnusmerkkejä ovat mm.

• läskifobiset ajatukset, lihomisen pelko
• oman kehon tai itsen piilottelu, peittely ja vähättely
• ruoka ja syöminen hallitsee ajatuksia ja valintoja
• syömiseen liittyvät säännöt, esim. kiellettyjen ja sallittujen ruokien listat
• tarve punnita tai mitata syötyjä ruokia tai omaa kehoa jatkuvasti
• tarkat ja joustamattomat suunnitelmat liittyen syömiseen, liikkumiseen tai muuhun arkeen
• epäonnistumisen ja syyllisyyden tunteet suunnitelmista poikkeamisesta
• sallimaton suhtautuminen lepoon ja palautumiseen
• valehtelu, häpeä ja salailu liittyen oireiluun
• jatkuva ärtyisyys ja tunnepuuskat
• ahdistus- ja masennusoireet
• eristäytyminen, muutokset ihmissuhteissa
• kuukautiskierron häiriöt ja/tai muutokset seksuaalisessa halukkuudessa
• väsymys, uupumus, unettomuus

Lisää tietoa syömishäiriöistä saat mm. Syömishäiriöliitosta