Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT)

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT) on alun perin lyhytkestoiseksi kehitetty, joustava ja ajallisesti rajattu, integratiivinen psykoterapiamenetelmä. Sen tavoitteena on potilaan psyykkisten oireiden ja ongelmien helpottuminen lisääntyneen itseymmärryksen ja vaihtoehtojen huomaamisen sekä uusien, joustavampien toimintatapojen kehittymisen myötä.


Itsehavainnoinnin kehittymisen kautta aukeaa potilaalle mahdollisuus tietoisempiin valintoihin ja muutokseen. Psykoterapeuttisen keskustelun rinnalla voidaan käyttää kirjallisia, kuvallisia, toiminnallisia tai mielikuvatekniikoita.

Terapeutti ja potilas tutkivat ja havainnoivat yhdessä potilaan oireilua ja kokemuksia, ja pyrkivät jäsentämään ongelmien taustalla olevia sisäistyneitä asetelmia, toimintatapoja ja selviytymismalleja.


Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian (KAT) tausta lähtee psykoanalyyttisestä objektisuhdeteoriasta ja kognitiivisesta psykologiasta. Sen hahmotustapa on myös lähellä systeemiteoreettista ajattelua.


Se sopii monenlaisiin ongelmiin, kuten ahdistuneisuuden, ihmissuhdehaasteisiin, itsensä vahingoittamisen haluun, addiktioihin ja syömishäiriöihin sekä mielialahäiriöiden hoitamiseen.
KAT:n työtapaa voidaan myös käyttää pariterapiassa tai ryhmäterapiassa ja erilaisissa yhteisöllisissä haasteissa, työnohjauksissa, konsultaatioissa ja terapeuttisessa ohjauksessa.
Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia voi olla kestoltaan lyhyttä (10-20 kertaa) tai pitkää (1-3 vuotta). Tavallisesti se on tiheydeltään 1-2 kertaa viikossa tapahtuvaa.