Interpersoonallinen psykoterapia (IPT)

Interpersoonallinen psykoterapia on käytännönläheinen, lyhytkestoinen ja strukturoitu hoitomuoto. Se on erityisesti masennuksen hoitoon kehitetty psykoterapiamenetelmä, eikä se puutu laajemmin ihmisen persoonaan, elämänkatsomukseen tai elämäntapaan, mutta sen sovelluksia on kehitetty muihinkin häiriöihin. Interpersoonallisessa psykoterapiassa keskitytään ensisijaisesti vuorovaikutussuhteisiin ja sitä voisikin nimittää ihmissuhdeterapiaksi. Keskiössä ovat myös ajankohtaiset elämäntapahtumat, jotka voivat olla yhteydessä oireisiin.

Hoitoaika on yleensä melko lyhyt, noin 12-16 viikkoa. Terapeutti voi auttaa tutkimaan päätöksien vaihtoehtoja ja seurauksia ja antaa neuvoja. Keskustelun ohella voidaan käyttää myös erilaisia rooliharjoituksia.

Interpersoonallisen psykoterapian perusperiaatteet ovat:

  • Masennus on sairaus, jota voidaan hoitaa. Masennukseen sairastuminen ei ole sairastuneen vika.
  • Masennuksen ja avun hakijan sosiaaliseen rooliin vaikuttavien elämäntapahtumien välillä on (ei-kausaalinen) yhteys. Tämä yhteys on hoidon keskiössä.
  • Avun hakija voi käyttää yhteyden ymmärtämistä vaikeuksiensa ratkaisemisessa.
 

Interpersoonallisessa psykoterapiassa paraneminen perustuu siihen, että omaa elämää opitaan hallitsemaan ja ratkaisemaan tunneperäisesti latautuneita interpersoonallisia ongelmia. Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää, että yhteyden ymmärtämisen lisäksi aikaansaadaan myös konkreettisia muutoksia avun hakijan elämässä.