Mitä on psykoterapia?

Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellinen hoito- ja kuntoutusmenetelmä, jossa hoidetaan psyykkisiä vaikeuksia. Se perustuu yleensä terapeuttiseen keskusteluun tai erilaisiin toiminnallisiin menetelmiin.

Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellista ja ammatillista toimintaa, jota tehdään yhteiskunnan eri sektoreilla. Se on vuorovaikutuksellinen hoito- ja kuntoutusmuoto, jonka tavoitteena on auttaa ihmisiä, joilla on mielenterveyden häiriöitä tai psyykkisiä ongelmia. Sen tarkoituksena on poistaa ja lievittää näitä häiriöitä ja ongelmia ja niiden aiheuttamaa kärsimystä sekä lisätä itsetuntemusta ja edesauttaa toimintakyvyn lisääntymistä ja itsenäistä selviytymistä.

Psykoterapiassa on kyse jäsennellystä vuorovaikutuksellisesta prosessista asiakkaan ja hoitavan henkilön välillä. Psykoterapiaa toteuttavat psykoterapeutit, joilla on tarvittava koulutus ja kokemus. Lyhyt psykoterapia kestää useimmiten 10-20 kertaa, pidempi psykoterapia 1-3 vuotta. Käyntejä on yleensä 1-2 kertaa viikossa.