Hyväksymis- ja omistautumisterapia

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) kuuluu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan. Keskeistä on, että tunteet ja ajatukset pyritään hyväksymään sellaisina kuin ne esiintyvät. Tavoitteena ei siis ole muuttaa niitä, vaan löytää uusia tapoja toimia niiden kanssa. Painotus on omien arvojen (mikä on tärkeää ja merkityksellistä) selvittämisessä ja uusien taitojen oppimisessa epämiellyttävien tunteiden käsittelyyn.

Hyväksymys- ja omistautumisterapian kolme hoidossa sovellettavaa perusperiaatetta ovat:

H = Hyväksy ja ota vastaan sinussa ilmenevät ajatukset, kehon tuntemukset ja tunteet.
O = Omistaudu selkiyttämään itsellesi, mitkä asiat elämässäsi ovat sinulle tärkeitä.
T = Toimi ja tee sellaisia tekoja, jotka edistävät sitä, mitä pidät tärkeänä, ja joista on sinulle arvojesi mukaisia seurauksia pitkällä aikavälillä.

Työskentelytapoina toimivat keskustelu, erilaiset harjoitukset, kielikuvat, kertomukset, tietoisuus- ja rooliharjoitukset sekä kotitehtävät. Keskiössä ovat nykyisyys ja tulevaisuus.