Integratiivinen psykoterapia

Integratiivinen psykoterapia mukautuu asiakkaan tarpeen mukaan yhdistelemällä eri suuntauksia, teorioita ja tutkitusti muutosta tuottavia työmenetelmiä.

Integratiivinen lähestymistapa psykoterapiassa on ennen kaikkea ajattelu- ja työskentelytapa, ei yhtenäinen teoriasuuntaus tai psykoterapiatekniikka. Myös integratiivisesti työskentelevä psykoterapeutti mieltää, että psyykkisiä ilmiöitä on hyödyllistä tarkastella monesta eri näkökulmasta. Lähestymistavassa pyritään vertailemaan ja yhdistämään sitä tietoa ja ymmärrystä, jota on saatu eri psykoterapian suuntauksia tutkimalla ja kehittämällä.