Löydä yleisiä vastauksia lyhytterapiaan liittyen!

Mielenterveyden ongelmissa/haasteissa kannattaa hakeutua ensimmäiseksi itselle soveltuvaan mielenterveyden hoitopaikkaan. Tarjottavat palvelut voivat olla vaihdella paikkakunnasta riippuen. Terveyskeskus voi joissain tapauksissa tarjota riittävää apua. Nuoret sekä opiskelijat voivat hakea apua mm. oppilashuollosta (opiskelijoiden terveydenhuolto yths) tai erilaisista nuorisolle suunnatuista sosiaalipuolen tukimuodoista. Työssäkäyvien kannattaa kääntyä ensimmäisenä työterveyshuollon puoleen. Lieviin ongelmiin saattaa löytyä apu jo muutamilla keskustelukäynneillä. Apua kannattaa lähteä hakemaan mieluummin aikaisessa vaiheessa kuin odottaa tilanteen huononemista.


Mikäli tilanne ei ala helpottua muutaman keskustelukäynnin jälkeen, kannattaa varata aika lääkärin arvioon. Lääkärin arviossa suljetaan pois mm. toipumista estäviä fyysisiä vaivoja sekä arvioidaan jatkohoidon tarvetta. Jos tilanne on haastava/vakava tai psykoterapian tarve on jo mielessä, pyritään yleensä saamaan myös psykiatrin arvio tilanteesta.


Yksityiselle psykiatrille voi hakeutua myös suoraan ilman lähetettä. Psykiatri voi aloittaa hoidon ja arvioida psykoterapian tarpeellisuutta.
Psykoterapian tarpeesta sekä siihen liittyvistä käytännön asioista, voi keskustella hoitavan tahon, kanssa. Toisinaan psykoterapiaa järjestetään kunnan tai sairaanhoitopiirin tuottamana tai sitä voidaan ostaa ostopalveluna (opo-terapia) ja palvelusetelillä yksityiseltä palveluntuottajalta. Työterveyden kautta saattaa järjestyä lyhytterapiaa. Jatkoksi voi hakea myös Kelan kuntoutusterpiaa (https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia)

Psykoterapeutin vastaanotolla on mahdollista käydä myös ilman lähetettä omakustanteisesti. Joissain tapauksissa myös vakuutusyhtiöt kustantavat terapiasta koituvat kulut. Kunnan sosiaalitoimi saattaa myöntää toimeentulotukea psykoterapiaan harkinnanvaraisesti.
Mielenterveystalon sivustolta löytyy Psykoterapiaan hakeutujan opas. (https://www.mielenterveystalo.fi/fi/terapia/nain-hakeudut-psykoterapiaan)

Terapiakäynnit maksavat paikkakunnasta riippuen 90 – 125€/45min. PK-seutu sekä isot kaupungit ovat yleensä kalliimpia. Myönteisen kuntoutusterapia päätöksen saavuttua Kela korvaa käynnistä 57.60€. 

Vaativa Lääkinnällinen Kuntoutus psykoterapia on kokonaan Kelan korvaamaa.

Mikäli olet hakemassa Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa, pitää psykoterapeutin olla Kelan hyväksymä. Voit etsiä terapeuttia Kelan palvelutuottajahausta, Kuntoutuksen palveluntuottajien haku (https://asiointi.kela.fi/palvelutuottajarekisteri/)

JulkiTerhikki-tietokannasta voit tarkistaa, onko psykoterapeutti Valviran eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston laillistama.
Julki-Terhikki (Valvira) (https://julkiterhikki.valvira.fi/)

Voit myös etsiä psykoterapeutteja erilaisten hakusivustojen kautta, kuten Terapeuttini.fi

Psykoterapeuttia valitessa kannattaa sopia ns. tutustumiskäynti yhden tai useamman psykoterapeutin kanssa. Käynnin aikana voit mm. keskustella ongelmastasi sekä siitä, miten sitä kannattaisi lähestyä.

Kannattaa myös kuulostella sopivatko omat ja terapeutin kemiat niin sanotusti yhteen ja tuntuuko keskustelu hänen kanssaan luontevalta. Sopiiko hänen työskentelytapansa sinun tapaasi käsitellä asioita? Haluatko esimerkiksi konkreettisia harjoituksia vai keskustelua?
Kun olet löytänyt sopivan psykoterapeutin, voit sopia psykoterapian aloittamisesta hänen kanssaan.

Terapiassa voi käydä omakustanteisesti kerrasta useampaan kertaan. Kertaluontoisissa tapaamisissa ei tarvita lähetteitä, vaan ajan voi varata psykoterapeutilta suoraan, mikäli tällä on tarjolla vapaita aikoja. Mahdolliset seuraavat tapaamiskerrat sovitaan esim. tapaamiskertojen yhteydessä terapeutin kanssa. 

Terapiaan voi valmistautua mm. kirjaamalla ylös asioita, joista haluaisi terapeutin kanssa keskustella. Kannattaa muistaa, että tapaamiset ovat 45min/kerta ja useita aiheita ei välttämättä ehditä käydä läpi yhdellä tapaamiskerralla. 

Yksityissektorilla työskentelevien terapeuttien vastaanotolle et tarvitse lähetettä. Aika terapeutille varataan esim. edellä mainitun hakupalvelun kautta. Hakupalveluista yleensä ilmenee, onko terapeutilla vapaita aikoja varattavissa ja/tai ottaako hän uusia asiakkaita. Terapeuttia voi myös lähestyä sähköpostitse ja tiedustella milloin mahdollisesti aikoja olisi vapautumassa, mikäli niitä ei juuri sillä hetkellä ole tarjolla.