Pakko-oireet

Pakko-oireet voivat olla pakkotoimintoja tai pakkoajatuksia. Osa kärsii vain jommastakummasta, mutta osalla niistä molemmista. Ne voivat vaivata koko ajan tai vain ajoittain. Pakko-oireet voivat vaikuttaa ihmissuhteisiin ja aiheuttaa häpeää tai jopa pelkoa.

Pakko-oireissa ei kuitenkaan ole kyse pysyvästä ominaisuudesta, vaan niitä voidaan hoitaa. Vaikka oireet eivät poistuisi kokonaan, ne voivat lieventyä huomattavasti.

Pakkoajatukset ovat toistuvia, ahdistavia ajatuksia, joita on vaikeaa tai mahdotonta saada pois mielestä. Tilanteeseen nähden ne ovat liioiteltuja tai epätarkoituksenmukaisia. Yleensä pakkoajatuksista kärsivä myös tunnistaa pakko-oireiden järjenvastaisuuden ja haluaisi päästä niistä eroon.

Pakkoajatukset liittyvät usein
• tartuntaan tai likaisuuteen
• täsmällisyyden tai symmetrian tarpeeseen
• itsehillinnän menettämisen pelkoon
• pelkoon toisten vahingoittamisesta
• tiettyihin piirteisiin omassa kehossa tai ruumiin toimintoihin
• seksuaalisen itsekontrollin menettämiseen

On hyvä huomata, etteivät ajatukset heijasta henkilön omaa arvomaailmaa eikä niistä tarvitse potea syyllisyyttä. Ne ovat vain ajatuksia.

Pakkotoiminnoilla ja rituaaleilla saatetaan yrittää vähentää pakkoajatusten aiheuttamaa voimakasta ahdistusta. Ahdistus saattaakin rituaalin myötä helpottaa, mutta vain hetkellisesti. Pakkotoimintojen takana voikin siis olla jokin ahdistava pakkoajatus, mutta ei välttämättä.

Pahimmillaan rutiinit vievät useita tunteja päivässä ja aiheuttava ahdistusta.

Yleisimpiä pakkotoimintoja ovat
• liiallinen ja toistuva peseytyminen, kuten käsien tai kasvojen pesu tai suihkussa käynti
• asioiden, kuten lukkojen, kahvinkeittimen tai hellan toistuva tarkastaminen
• tavaroiden pakonomainen järjestely
• laskeminen (esim. portaat, ikkunat, autot jne)


Jokaisen ihmisen elämään kuuluu erilaisia pakkoajatuksia ja -toimintoja, mutta ne ovat lieviä ja ohimeneviä. Jotkut ihmiset ovat taipuvaisempia tällaisiin ajatuksiin ja toimintoihin, mutta kyseessä ei kuitenkaan välttämättä ole pakko-oireinen häiriö.

Pakko-oireisesta häiriöstä voi olla kyse, jos pakkoajatukset tai -toiminnot
ovat vaikeita ja itsepintaisia eikä niitä pysty vastustamaan, vaikka yrittäisi
• eivät tuota mielihyvää, vaikka voivatkin hetkellisesti lievittää ahdistusta
• aiheuttavat ahdistusta tai häiritsevät elämää esim. viemällä liikaa aikaa, jopa useita tunteja päivässä
• ovat kestäneet pitkään, useamman viikon tai kuukauden, jopa vuosia

Pakko-oireita voidaan hoitaa ja niihin kannattaa hakea apua etenkin, jos ne vaikeuttavat arkea tai heikentävät toimintakykyä. Jos pakko-oireisiin liittyy muita psykiatristen häiriöiden oireita, kuten masennusta, nykimisoireita tai ahdistuneisuutta, on myös syytä hakea apua oireisiin.

Pakko-oireita voidaan hoitaa esimerkiksi psykoterapian avulla. Terapiassa voidaan harjoitella pelkojen kohtaamista, ahdistuksen sietämistä tai pakkotoimintojen viivyttämistä ja vastustamista. Joskus avuksi voidaan ottaa myös lääkitys.