Kuvataidepsykoterapia

Kuvataidepsykoterapia on psykoterapiaa, jossa asiakkaan on mahdollista ilmaista itseään sekä sanallisesti että kuvallisesti erilaisten tarjolla olevien taidemateriaalien avulla. Luova ja taiteellinen työskentely on asiakkaan kasvun ja kehityksen tukena.
Kuvataidepsykoterapiaan hakeutuminen on ajankohtaista, mikäli koetaan että kuvallinen työskentely voisi olla hoidossa avuksi.

Kuvataidepsykoterapiassa kuvien tekeminen on vapaaehtoista. Niiden avulla asiakas voi tutkia, kertoa, muokata tai jäsentää ajatuksiaan, tunteitaan ja kokemuksiaan. Kuvataidepsykoterapiassa voi esimerkiksi piirtää, maalata, muovailla ja muokata eri materiaaleja tai vaikkapa rakentaa.


Lasten terapiassa leikki ja sadut voivat olla osana yhteistä vuorovaikutusta. Materiaalien kanssa työskentely sekä valmiin työn katsominen herättää tunteita ja ajatuksia, joista voi keskustella yhdessä terapeutin kanssa. Usein terapia-aika jakaantuukin kuvan tekemiseen sekä yhteiseen katsomishetkeen. Kuvat säilytetään terapiassa sen keston ajan ja niihin voidaan palata terapiaprosessin eri vaiheissa.