Ahdistuneisuushäiriöt ja niiden hoito

Lievä ahdistus on normaali, inhimillinen tunne, jota lähes jokainen kokee joskus ja joka saattaa tilapäisesti lisätä suoriutumiskykyä. Se on normaali tunne, jonka tehtävänä on varoittaa uhkaavista tilanteista.

Voimakas ja hallitsematon tai pitkittynyt ahdistus ei kuitenkaan paranna suorituskykyä, vaan aiheuttaa ongelmia niin työssä, opiskelussa kuin ihmissuhteissakin. Ahdistus voi tuntua esim. epämääräisenä jännittämisen tunteena, hengitysvaikeuksina, erilaisina tulevaisuudenpelkoina, uniongelmina, levottomuutena, keskittymishäiriöinä, sydämentykytyksenä, vapinana, hikoiluna, huimauksena, rinta- tai vatsakipuina tai lihasjännityksenä.

Yleistynyttä ahdistuneisuushäiriötä voidaan hoitaa psykoterapeuttisilla menetelmillä ja tarvittaessa oireita lievittävällä lääkityksellä. Myös lyhytterapiasta voi olla apua ahdistuksen lievittämisessä.

Psykoterapeuttisista menetelmistä etenkin kognitiiviset käyttäytymisterapiat sekä erilaiset mindfulnessiin ja rentoutumiseen perustuvat hoitomuodot on todettu tehokkaiksi. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa painotetaan epävarmuuden tunteiden ja toistuvien huolien ja pelkojen käsittelyä. Hoidon keskiössä on se, miten ajatuksia, tunteita ja toimintaa voidaan muokata juuri tässä hetkessä.

Tärkeintä kuitenkin on, että haet apua. Apunasi voi olla esim. lyhyt- tai psykoterapeutti.

Ahdistuneisuushäiriötesti GAD-7 on validoitu ja tehokas menetelmä yleistyneen ahdistuneisuushäiriön (GAD) seulontaan ja vaikeusasteen arviointiin.

Tee ahdistuneisuushäiriötesti