Masennus

Masennus on yksi yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä. Ohimenevä tai lyhytkestoinen alakuloisuus tai masennuksen tunne on normaali ja kuuluu osana elämään. Jos alakuloinen, surullinen tai masentunut mieliala kuitenkin pitkittyy tai muuttuu voimakkaaksi, kannattaa hakea apua. Mieluummin ”liian aikaisin” kuin liian myöhään.

Masennus voi alkaa milloin vain, vaikka tavallisinta onkin, että se alkaa vaikeiden tapahtumien yhteydessä tai jälkeen. Masennusta ilmenee kaikenikäisillä, niin lapsilla, nuorilla, aikuisilla kuin vanhuksillakin.

Masennus ei ole heikkoutta, vaan enemmänkin merkki siitä, että on ollut liian vahva liian pitkään.

Masennus voidaan luokitella oireiden keston ja vaikeusasteen mukaan lievään, keskivaikeaan ja vaikeaan masennukseen.

Masennus voi oireilla sekä henkisillä että fyysisillä oireilla.

 • Mielialaan ja itsetuntoon liittyviä oireita voivat olla mm.
 • ärsyyntymisherkkyys
 • pitkittynyt alakuloinen mieliala
 • itseluottamuksen väheneminen
 • lisääntyvät itsesyytökset
 • toistuvat kuolemaan liittyvät ajatukset
 • kiinnostuksen puute asioihin, jotka ennen tuottivat mielihyvää
 • keskittymisvaikeudet
 • päätöksenteon vaikeutuminen
 

Fyysisiä oireita voivat olla mm.

 • väsymys ja uupumus
 • aikaansaamattomuus ja toimintakyvyn heikkeneminen
 • ruokahalun muutokset
 • unihäiriöt (aamuyöllinen heräily, vaikeus nukahtaa uudelleen, liikaunisuus)
 • selittämättömät fyysisten oireet, kuten päänsärky, lihaskivut, pahoinvointi, vatsakivut
 

Masennus on sairaus, jossa erilaisia oireita esiintyy yhtäjaksoisesti pidemmän aikaa. Oireet voivat myös vaihdella.

Masennusta voidaan hoitaa eri tavoilla. Varhainen hoidon aloittaminen on tärkeää, jolloin myös toipuminen on yleensä nopeampaa. Pitkittynyt masennus heikentää elämänlaatua ja alentaa toimintakykyä. Myös toipuminen on vaikeampaa, mitä pidempään masennus on kestänyt.

Hoitosuunnitelma laaditaan yksilöllisesti. Tehokkaita matalan kynnyksen hoitoja ovat omahoito-ohjelma, lyhytterapia ja nettiterapia. Tietoa nettiterapiasta ja ohjeita sen piiriin hakeutumisesta löydät Mielenterveystalon sivuilta

Omahoito-ohjelman voit aloittaa omatoimisesti tai ammattilaisen tukemana. Se voi toimia tukena myös, kun odotat terapiaan pääsyä.

Lyhytterapeuttia voit etsiä itsellesi sivustolta app.terapeuttini.fi

Terapian tukena masennuksen hoidossa voidaan käyttää lääkehoitoa ja psykososiaalisia hoitoja.

Psykososiaaliset hoidot ovat ammattilaisen toteuttamia psykososiaaliseen vuorovaikutukseen pohjautuvia, tutkimusnäyttöön perustuvia menetelmiä, keskeisenä elementtinä keskustelu. Hoito voi olla lyhyttä tai intensiivisempää ja pitkäkestoista. Tapaamiset voivat olla kahdenkeskisiä tai ryhmä- tai perhetapaamisia tai niiden yhdistelmiä. Psykososiaalisista hoitomuodoista tunnetuin ja yleisin on psykoterapia

Hoidossa voidaan apuna käyttää myös neuromodulaatiohoitoja.