Perheterapia

Ryhmäterapia on aikuisille, nuorille ja lapsille tarkoitettu psykodynaaminen hoitomuoto. Sitä toteutetaan eri tavoin ja monien teorioiden pohjalta. Tavallisesti ryhmä koostuu 5-8 jäsenestä ja terapeutista. Kesto voi olla kuukausia tai vuosia. Ryhmäpsykoterapiassa syntyy erilaisia näkökulmia ja vuorovaikutustilanteita, joiden avulla voidaan saada aikaan muutosta ryhmän ja yksilöiden psyykkisessä tilanteessa. Työskentely perustuu keskusteluun ja toiminnallisiin harjoituksiin, kuten kirjoittamiseen, kuvataiteeseen ja musiikkiin. Olennaista on myös vertaistuen saaminen ja antaminen. Ryhmäterapia on yksilöterapiaa edullisempaa.