Nettiterapia

Nettiterapiat ovat tehokkaita matalan kynnyksen hoitoja. Nettiterapian etuna on se, että siihen pääsee helposti ja nopeasti asuinpaikasta riippumatta julkisen tai yksityisen puolen lääkärin lähetteellä. Nettiterapia voi olla hyvä vaihtoehto, jos ongelma ei ole liian vakava ja avun hakija on motivoitunut ja kykeneväinen itsenäiseen työskentelyyn. Helsingin yliopistollinen sairaala (HUS) on tuottanut hoito-ohjelman, jossa nettiterapiaa on mahdollista saada kymmeneen eri mielenterveyden häiriöön. Se perustuu itsenäiseen työskentelyyn ja kognitiivisterapeuttisiin harjoituksiin. Avun hakijan tukena on HUSin häiriöön erikoistunut nettiterapeutti, psykologi tai sairaanhoitaja, koko ohjelman ajan. Nettiterapeutti seuraa avun hakijan etenemistä ja vastaa hänen kysymyksiinsä viestein.

Nettiterapiaa saa seuraaviin vaivoihin: ADHD, Alkoholin liikakäyttö, Bulimia, Kaksisuuntainen mielialahäiriö, masennus, nuorten sosiaalinen ahdistus, pakko-oireet, paniikkihäiriö, pitkäaikaiset ja haittaavat keholliset oireet, sosiaalisten tilanteiden pelko, unettomuus, yleistynyt ahdistuneisuushäiriö. Nettiterapian kesto on noin 3-4kk ja sitä toteutetaan viikoittain. Se on tarkoitettu yli 16 vuotiaille. (Myös 13 vuotta täyttäneille nuorille on olemassa 

Nettiterapia on terveydenhuoltolain mukaisesti potilaan valinnanvapauden piiriin kuuluva palvelu ja potilaalle maksutonta. Kustannukset ohjautuvat potilaan sairaanhoitopiirin kautta potilaan kotikunnalle. Maksusitoumuksen tarvitsevat ne, jotka eivät kuulu Suomen julkisen terveydenhuollon piiriin.

Mielenterveystalo-sivusto tarjoaa käytännön ohjeita psykoterapeuttisen itsehoidon toteuttamiselle.