Kriisi- ja traumaterapia

Kriisi- ja traumapsykoterapia ovat terapiamuotoja, jotka on kehitetty auttamaan kriisien käsittelyä ja traumaperäisten häiriöiden hoitoa. Kriisiterapia keskittyy yksittäiseen traumatapahtumaan, kuten läheisen kuolemaan tai onnettomuuteen ja on usein lyhytkestoista (muutamia viikkoja tai kuukausia). Traumaterapia on pitkäkestoinen (useampia vuosia kestävä) ja tiivis psykoterapiamuoto.

Kriisi- ja traumaterapiaa antavat psykoterapeutit ovat erikoistuneet juuri näihin asioihin. He antavat tietoa traumaattisten tapahtumien vaikutuksista mieleen ja kehon toimintaan. Tavoitteena on pyrkiä lisäämään ymmärrystä järkytyksen tai traumatisoitumisen vaikutuksista ja opetella lievittämään siitä seuranneita oireita. Työskentelytapoina toimivat keskustelu, mielikuva- ja keholliset harjoitukset sekä erilaisten kehollisten työmenetelmien yhdistäminen.