Mitä on lyhytterapia?

Lyhytterapia on luottamuksellista keskusteluapua erilaisiin tilanteisiin. Se on tutkitusti tehokas hoitomuoto, jonka piiriin pääset nopeasti ja helposti, ilman lähetettä. Saat toimintakykysi takaisin, psyykkinen kuormittavuus vähenee ja elämänlaatusi paranee.
Lyhytterapia voi toimia myös ennaltaehkäisevänä apuna. Lyhytterapeuttiyhdistyksen mukaan lyhytterapia on matalan kynnyksen keskusteluapua elämän haastaviin tilanteisiin – terapiaa ihan tavallisille ihmisille.


Lyhytterapia sopii avuksi myös tilanteissa, joissa odotat psykoterapiaan pääsyä. Useiden tutkimusten mukaan psykoterapian tarve voi myös poistua lyhytterapian aikana.
Lyhytterapia ei ole psykoterapiaa. Se on mielenterveyden tukihoitoa, joka on helposti ja nopeasti saavutettavaa keskusteluapua erilaisiin elämän haasteisiin tai ongelmiin. Lyhytterapiassa on yleensä selvä rakenne ja määrätty tapa työskennellä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia