Psykoanalyyttinen ja psykodynaaminen psykoterapia

Psykoanalyyttisella ja -dynaamisella lähestymistavalla on tyypillistä keskittyminen ihmissuhteisiin, sekä näissä herääviin tunteisiin ja ajatuksiin. Hoidon keinona painottuu keskustelu ja terapeuttinen vuorovaikutus, eivät niinkään kotitehtävät tai harjoitukset. Elämänhistorian läpikäyminen ja sen vaikutuksen ymmärtäminen nykyhetkeen on keskeinen osa työskentelyä. Potilaan ja psykoterapeutin välinen suhde ja siinä heräävät tunteet ovat niin ikään yhdessä tutkimisen kohteena. Psykodynaamisessa ja psykoanalyyttisessa psykoterapiassa tutustutaan tiedostamattomiin puoliin itsessä tai tapoihin suojautua vaikeilta kokemuksilta. Hoidon lähtökohta on yksilölliset tarpeet. Tavoitteena on itseymmärryksen lisääntyminen tavalla, joka tulee henkilökohtaista kasvua ja hyvinvointia.