Perheterapia

Perheterapia on psykoterapiaa, jolla voidaan hoitaa perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta sekä yksittäisten perheenjäsenten mielenterveyden ongelmia ja psyykkisiä häiriöitä. Perheterapiassa apua saa koko perhe. Tavoitteena on löytää perheen vuorovaikutuksessa olevat myönteiset voimavarat ja näin muuttaa perheen ja yksilön ongelmia ylläpitävä vuorovaikutus.

Perheterapiassa on läsnä vähintään kaksi perheenjäsentä ja terapeutti. Perheen määritelmä on monimuotoinen, eikä sillä aina tarkoiteta tavanomaista ydinperhettä, vaan vuorovaikutusyksikköä, jota ongelma yhdistää. Hoitoon voivat osallistua esimerkiksi isovanhemmat, yhden vanhemman perheet, uus- tai apilaperheet sekä sijaisperheet tai muut perheeseen kuuluvat. Hoidon tiheys ja kesto vaihtelevat. Tapaamisia voi olla kerran viikossa, kerran kuukaudessa tai harvemmin ja kesto voi vaihdella muutamasta käynnistä noin 20 käyntiin. Perheterapian tärkein työskentelymuoto on keskustelu, mutta havainnollistamisen tueksi voidaan käyttää myös muita keinoja.